Groene Boulevard

Van ‘ring’ tot multimodale stedelijke ruimte

Spelers
stad Hasselt, De Lijn, AWV

Een infrastructuurproject als aanleiding voor een kwalitatief publiek domein

Bijkomende informatie

Daniël Lambrechts
Stad Hasselt
Groenplein 1
3500 Hasselt
Tel +32 (0)11/23 93 47
daniel.lambrechts@hasselt.be


Tijdslijn en sleutelmomenten

Financiële kengetallen

Projectverloop

1. Initiatiefase

Het planningsproces begon reeds in 1982 met de oprichting van de stuurgroep Hasselt Levendig stadscentrum. Deze stuurgroep moest de toekomstige verkeerssituatie in en rond het Hasseltse centrum bestuderen.
De aanzet voor de transformatie van de Hasseltse Ring ligt in 1985 bij minister Sauwens’ beleidsoptie om zo veel mogelijk vrije busbanen te creëren.

2. Onderzoeksfase

In januari 1995 treedt een nieuwe coalitie aan. Steve Stevaert neemt de ontwikkelde ideeën op en hervormt de genoemde stuurgroep om tot de stuurgroep "Hasselt Groene Boulevard". De nadruk ligt meer op leefbaarheid en minder op doorstroming van het Openbaar vervoer. Hij laat een herkomst-bestemmingsonderzoek uitvoeren om te
onderzoeken en een verkeersmodel uitwerken om te onderzoeken of éénrichtingsverkeer op de Ring een mogelijke optie is.
De drie betrokken partijen ondertekenen op basis van de positieve conclusies een “moederconvenant”.

3. Planuitwerkingsfase

Begin 1996 wordt het verkeersmodel bijgestuurd door de stuurgroep en wordt een ontwerpen aangesteld (nv. Libost). Voor het ontwerp van de inrichting doet deze beroep op een extern ontwerper, die de infrastructuur moet verrijken met onder andere straatmeubilair (zie bestek aanstelling ontwerper).
Er wordt zeer snel gewerk want de werken moeten af zijn voor de verkiezingen van oktober 2000. De plannen worden in zeer nauwe samenwerking met de stuurgroep uitgewerkt.
De plannen werden in verschillende fasen uitgewerkt zodat men al zeer spoedig kon starten met de werken terwijl men aan de volgende fasen
nog aan het tekenen was.
Het vertrouwen tussen de partijen maakte dat snel overeenstemming werd bereikt over een “samenwerkingsovereenkomst” die de niet-toewijsbare kosten regelde en de inzet van pendelbussen door De Lijn, op ogenblikken dat stukken van de Ring onderbroken waren.
Naargelang de plannen opschieten wordt een maquette gemaakt en een tentoonstelling uitgewerkt in het infocentrum onder het stadhuis. De inwoners worden uitgenodigd te komen kijken en krijgen toelichting van de leden van de stuurgroep.

4. Uitvoeringsfase

Tijdens de werken worden de omwonenden op de hoogte gehouden via het "Boulevardjournaal" een krantje dat elke Hasselaar regelmatig in de bus kreeg. Deze krant maakte onder andere duidelijk wie – via een
speciaal GSM-nummer – bereikbaar en beschikbaar is om problemen te ontmijnen, alsook welke plannen en maatregelen moeten zorgen voor een minimale hinder.

5. Beheersfase

Niet van toepassing

Evaluatie en Reflectie

Publicaties en presentaties

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap