Pagina-afbeelding
:
Stationsomgeving:Herwaardering stationsomgeving
:
Watertorenwijk:Van privé tuin tot publiek domein
:
Groen Kwartier:Van militair hospitaal tot stadswijk
:
Spoor Noord:Van spooremplacement tot stadspark en -wijk
:
Schipperskwartier:Stadsherwaardering
:
Scheldekaaien:Van haven tot stedelijke ruimte
:
Antwerpen Park Groot Schijn:Reorganisatie van een recreatief groengebied
:
Het Eilandje:Van verlaten havengebied tot stadswijk
:
Groen Zuid Hoboken:Van bedrijfsterrein tot stadswijk
:
Brugse Poort:Van 19de eeuwse achterstandswijk tot socio-culturele mix
Ledeberg leeft _ Cotton Island copy Christophe Vander Eecken :
Ledeberg Leeft:Van 19de eeuwse achterstandswijk tot socio-culturele mix
:
Stationsomgeving Gent Sint-Pieters:Van spoorwegbundel tot nieuw stadsdeel
:
Waalse Krook:Van brownfield tot media-baken
:
Groenpool Parkbos:Realisatie van een multifunctionele groenpool (met recreatie, natuur, landbouw en bosontwikkeling) voor het grootstedelijk gebied Gent.
:
Kanaalzone:Van economische zone naar geïntegreerd gebied ruimte-milieu-mobiliteit-economie
:
Nieuwe Molens:Van verlaten fabriek tot wooncomplex
:
Vaartkom:Van brownfield tot stadswijk
:
Centrale Werkplaatsen:Van brownfield tot stadswijk
:
Lamot:Van brownfield tot stadswijk
:
Grote Markt:Herwaardering openbaar domein stadscentrum
:
Tinelsite:Stadsherwaardering
:
Buda Eiland:Nieuwe identiteit voor een stadswijk
:
K:Van een oude school naar stedelijke trekker (retail, wonen en parkeren)
:
Leiewerken:Infrastructuurwerken i.v.m. bevaarbaarheid van de Leie
:
Groene Boulevard:Van ‘ring’ tot multimodale stedelijke ruimte
:
Militair Hospitaal:Van leegstaande militair ziekenhuis tot gemengde woonplek
:
Triptiek:Van problematische plekken tot ‘stadslobby’
:
Stationsomgeving:Van dubbel station tot multimodaal stationsproject met stedelijke ontwikkeling
:
Stationsomgeving:Van scheefgetrokken plek tot ambitieuze rambla
:
Clementwijk:Van stadsuitbreiding tot groene duurzame woonwijk
1 - 30Volgende
 

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap