Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Snel starten

Weergave: 
      Items Laatst gewijzigd

  Documentbibliotheken

Aangepaste rapporten Aangepaste rapporten  Deze documentbibliotheek bevat de sjablonen voor het maken van aangepaste Web Analytics-rapporten voor deze siteverzameling  0 7 jaar geleden
Afbeeldingen Afbeeldingen  Deze systeembibliotheek is gemaakt met de publicatiefunctie voor het opslaan van afbeeldingen die op pagina's op deze site worden gebruikt.  75 17 maanden geleden
Afbeeldingen van siteverzameling Afbeeldingen van siteverzameling  Deze systeembibliotheek is gemaakt met de publicatiebronnenfunctie voor het opslaan van afbeeldingen die overal in de siteverzameling worden gebruikt.  0 7 jaar geleden
Documenten Documenten  Deze systeembibliotheek is gemaakt met de publicatiefunctie voor het opslaan van documenten die op pagina's op deze site worden gebruikt.  448 13 maanden geleden
Documenten van siteverzameling Documenten van siteverzameling  Deze systeembibliotheek is gemaakt met de publicatiebronnenfunctie voor het opslaan van documenten die overal in de siteverzameling worden gebruikt.  0 7 jaar geleden
Formuliersjablonen Formuliersjablonen  De bibliotheek bevat formuliersjablonen die door de beheerder zijn goedgekeurd en die voor deze siteverzameling zijn geactiveerd.  0 7 jaar geleden
Gedeelde documenten Gedeelde documenten  Deel een document met het team door het aan deze documentbibliotheek toe te voegen.  2 7 jaar geleden
Pagina's Pagina's  Deze systeembibliotheek is gemaakt met de publicatiefunctie voor het opslaan van pagina's die op deze site worden gemaakt.  47 13 maanden geleden
Siteactiva Siteactiva  Gebruik deze bibliotheek voor het opslaan van bestanden die zijn opgenomen op pagina's binnen deze site, zoals afbeeldingen op wikipagina's.  15 4 jaar geleden
Sitepagina's Sitepagina's  Met deze bibliotheek kunt u pagina's op deze site maken en opslaan.  21 11 maanden geleden
Stijlbibliotheek Stijlbibliotheek  In de stijlbibliotheek kunt u opmaakmodellen opslaan, zoals CSS- of XSL-bestanden. De opmaakmodellen in deze galerie zijn beschikbaar voor deze site en eventuele subsites.  60 7 jaar geleden

  Afbeeldingsbibliotheken

Draaimolen Draaimolen    44 17 maanden geleden

  Lijsten

Aankondigingen Aankondigingen  Gebruik deze lijst om toekomstige gebeurtenissen, statusupdates of ander teamnieuws bij te houden.  1 7 jaar geleden
Agenda Agenda  Gebruik de agendalijst om op de hoogte te blijven van toekomstige vergaderingen, deadlines en andere belangrijke gebeurtenissen.  0 7 jaar geleden
Herbruikbare inhoud Herbruikbare inhoud  Items in deze lijst bevatten HTML- of tekstinhoud die kan worden ingevoegd in webpagina's. Als automatisch bijwerken is geselecteerd voor een item, wordt de inhoud ingevoegd als een alleen-lezenverwijzing, en wordt de inhoud bijgewerkt als het item wordt gewijzigd. Als automatisch bijwerken niet is geselecteerd, wordt de inhoud als een kopie ingevoegd op de webpagina, en wordt de inhoud niet bijgewerkt als het item wordt gewijzigd.  3 7 jaar geleden
Inhouds- en structuurrapporten Inhouds- en structuurrapporten  Gebruik de rapportenlijst voor het aanpassen van de query's in de weergaven van het onderdeel Site-inhoud en -structuur  7 7 jaar geleden
Koppelingen Koppelingen  Gebruik de lijst met koppelingen voor koppelingen naar webpagina's die mogelijk interessant of nuttig zijn voor uw teamleden.  1 7 jaar geleden
Steden Steden    13 7 jaar geleden
Taken Taken  Gebruik de lijst met taken om het werk bij te houden dat door u of uw team moet worden voltooid.  0 7 jaar geleden
Werkstroomtaken Werkstroomtaken  Deze systeembibliotheek is gemaakt met de publicatiefunctie voor het opslaan van werkstroomtaken die op deze site worden gemaakt.  0 7 jaar geleden

  Discussieborden

Teamdiscussie Teamdiscussie  Gebruik de lijst Teamdiscussie voor discussies in nieuwsgroepstijl over onderwerpen die voor uw team relevant zijn.  0 7 jaar geleden

  Enquêtes

Er zijn geen enquêtes.

  Sites en werkruimten

SharePoint-site Aspecten  7 jaar geleden
SharePoint-site begrippenkader  4 jaar geleden
SharePoint-site contact  7 jaar geleden
SharePoint-site Home  homepage 3 jaar geleden
SharePoint-site leeswijzer  leeswijzer 7 jaar geleden
SharePoint-site links  4 jaar geleden
SharePoint-site Nieuwsbrief  3 jaar geleden
SharePoint-site Projectfase  7 jaar geleden
SharePoint-site zoeken  6 jaar geleden

  Prullenbak

Prullenbak Prullenbak  Gebruik deze pagina als u items wilt herstellen die u van deze site hebt verwijderd of als u verwijderde items definitief wilt verwijderen. 0  
© Copyright 2012 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Paviljoenstraat 9 – 1030 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap