Voorbeelddocumenten Projectfase > Planuitwerkingsfase > Instrumenten en tools > Effecten-beoordeling

1. Plan-MER nota project Gentse kanaalzone

2. Plan-MER nota project Roeselare Centraal

3. MER-ontheffing project project stationsomgeving Oostende

4. Hoogbouw Effecten Rapportage (HER) Gentse stationsomgeving

5. Duurzaamheidheidsmeter project Gent Tondelier

6. Duurzaamheidsleidraad project Clementwijk Sint-Niklaas 

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap