Nieuwsbrief
 
We willen van deze website een dynamisch instrument maken . 
Vier keer per jaar zal een redactie zich over deze website buigen. Dat is het moment waarop de inhoud van deze website aangevuld en geactualiseerd wordt:
  • onderdelen van de projectfasen worden verder uitgewerkt
  • de projectfiches worden aangevuld
  • nieuwe achtergrondinformatie (artikels, presentaties, …) worden toegevoegd
  • nieuwe voorbeelddocumenten worden toegevoegd

Na elke redactieraad wordt in een nieuwsbrief een overzicht gegeven van alle aanpassingen en aanvullingen.  Je mag de eerste nieuwsbrief verwachten in het najaar van 2012.

Je kan hier inschrijven voor deze nieuwsbrief.
 © Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap