Slim Turnhout

Van brownfield tot stadsdeel

Spelers
ruimtelijke ontwikkeling:
  • Publiek: Stad Turnhout, Participatie Maatschappij Vlaanderen, De Lijn
  • Privaat: Foresco, Hecta, De Lijn
  • Innovatieluik: KHKempen, Stad Turnhout, Janssen Farmaceutica

Oude fabriekspanden worden omgevormd tot een innovatiepool in de zorgsector

Bijkomende informatie

Hanne Teunckens
stad Turnhout,
Stadskantoor Turnhout
Campus Blairon 200
2300 TURNHOUT
Tel. +32 (0)14 44 33 77
hanne.teunckens@turnhout.be
Ontwikkelaar
 
Projectwebsite

Website Innovatiepool stad Turnhout

Tijdslijn en sleutelmomenten

Tijdslijn ruimtelijke ontwikkeling:
September 2012: geodkeuring masterplan
Sloop gebouwen en sanering: 2013
Fase 1- rijwoningen: 2014
Fase 2 – appartementen en zorgwonen: 2015
Fase 3 kantoren en handel: 2016
 
Tijdslijn ontwikkeling innovatieluik:
Oprichting living lab: september 2012
Fysieke uitbouw living lab op de site: 2014-2015

Financiële kengetallen

 Totale investering +/- 200 miljoen euro

Projectverloop

1. Initiatiefase

Aan het station van Turnhout staan twee grote ongebruikte fabriekspanden: Foresco en Ateliers de Fonderie (Atelfond) De eerste eigenaars wil zijn patrimonium ontwikkelen en laat  in 2004 een inrichtingsstudie maken voor de hele site, conform de voorschriften van het RUP (zone voor stedelijke ontwikkeling). Het is een goede eerste oefening.De tweede eigenaar van zijn kant is niet geïnteresseerd in het project, en biedt zijn eigendom te koop aan aan de stad. Dit is een unieke kans voor de stad om zich strategisch in te kopen in het project en de beleidsvisie, nl. de ontwikkeling van een 
woon- en innovatiepool, te realiseren. De aankoop wordt medegefinancierd als strategisch project in het kader van het RSV. Nu kan de stad als volwaardige partner aantreden. Ze laat een nieuwe ontwerpstudie uitvoeren door IOK.
Ook die blijkt niet helemaal bevredigend voor alle partijen. De betrokken partijen doen daarna samen een beroep op de procedure van de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester. Via een reeks workshops werd samen een projectdefinitie opgemaakt.

2. Onderzoeksfase

De stad organiseert gesprekken met Resoc en andere regionale partners om tot een zinvolle invulling te komen van het project. De idee groeit om te werken rond een ‘innovatiepool in de zorgsector’. Partners worden: Janssen Farmaceutika, en de Katholieke Hogeschool van de Kempen (die zorg als een van haar hoofdpijlers heeft). Er volgt een samenwerkingsovereenkomst over de invulling van het project: het ‘innovatiepact’.
 
De partners voor het ruimtelijke luik verfijnen het wedstrijdontwerp van de Open oproep. Er wordt ook een financieel plan opgemaakt. Op basis van dit financieel plan wordt het masterplan op enkele punten bijgestuurd, zodat een realiseerbaar ruimtelijk ontwerp wordt bekomen.
Er is ook een subsidietraject: subsidies voor de grondaankoop (zie hoger) en in het kader van een Brownfieldconvenant is er bijstand van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). PMV staat de stad bij met haar expertise in vastgoedontwikkeling: financiele modellen en samenwerkingsmodellen.
Onder impuls van PMV zullen de partners de volledige zone vanuit een gezamenlijk bestuursorgaan ontwikkelen.
Vanuit de stad is er een projectleider aangesteld (Hanne Teunckens), ook de burgemeester volgt het project van nabij.
Er is een werkvennootschap in oprichting, waar het autonoom gemeentebedrijf aandeelhouder wordt voor 30%.

3. Planuitwerkingsfase

Het masterplan wordt opgedeeld in ontwikkelingsfases. Vanaf 2013 tot 2016 zullen diverse fases aangezet worden.
Ondertussen wordt behoud en tijdelijke invulling van delen van de Atlfond-fabriek onderzocht. De andere bedrijfsgebouwen worden gesloopt.

4. Uitvoeringsfase

Niet van toepassing


5. Beheersfase

Niet van toepassing

Evaluatie en Reflectie

Nog niet beschikbaar

Publicaties en presentaties

Nog niet beschikbaar

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap