Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 
 • Aalst

  Stationsomgeving : Herwaardering stationsomgeving


 • Watertorenwijk : Van privé tuin tot publiek domein

 • Antwerpen

  Groen Kwartier : Van militair hospitaal tot stadswijk


 • Spoor Noord : Van spooremplacement tot stadspark en -wijk


 • Schipperskwartier : Stadsherwaardering


 • Scheldekaaien : Van haven tot stedelijke ruimte


 • Antwerpen Park Groot Schijn : Reorganisatie van een recreatief groengebied


 • Het Eilandje : Van verlaten havengebied tot stadswijk


 • Groen Zuid Hoboken : Van bedrijfsterrein tot stadswijk


 • Ijzerlaan : Van infrastructuur naar publieke ruimte


 • Nieuw-Zuid : Van spooremplacement naar nieuwe stadswijk


 • Vergeten Straat / Centers Borgerhout : Van spoorwegberm tot dynamische strip

 • Brugge

  Nieuwe Molens : Van verlaten fabriek tot wooncomplex

 • Genk

  Lo2020 : Van geïsoleerde sociale woonwijk tot volwaardige stadsdeel


 • C-mine : Van mijnsite naar nieuwe stedelijke ruimte


 • Stadsproject Thor : Van mijnsite naar nieuwe stedelijk technologiepark


 • La Biomista : Van volkspark tot toeristisch experiment

 • Gent

  Brugse Poort : Van 19de eeuwse achterstandswijk tot socio-culturele mix


 • Ledeberg Leeft : Van 19de eeuwse achterstandswijk tot socio-culturele mix


 • Stationsomgeving Sint-Pieters : Van spoorwegbundel tot stedelijke wand


 • Waalse Krook : Van brownfield tot media-baken


 • Groenpool Parkbos : Realisatie van een multifunctionele groenpool (met recreatie, natuur, landbouw en bosontwikkeling) voor het grootstedelijk gebied Gent.


 • Kanaalzone : Van economische zone naar geïntegreerd gebied ruimte-milieu-mobiliteit-economie


 • Oude Dokken : Van oude industriehaven naar stadswijk aan het water


 • Uco : Van bedrijvenpark naar sociale economie


 • Tondelier : Van industrieel brownfield tot geïntegreerde woonwijk


 • Gent_Wintercircus : Van verloederde stadswijk naar uitnodigende binnenstad

 • Hasselt

  Groene Boulevard : Van ‘ring’ tot multimodale stedelijke ruimte

 • Kortrijk

  Buda Eiland : Nieuwe identiteit voor een stadswijk


 • K : Van een oude school naar stedelijke trekker (retail, wonen en parkeren)


 • Leiewerken : Infrastructuurwerken i.v.m. bevaarbaarheid van de Leie


 • Overleie : Een buurt tussen stad en dorp

 • Leuven

  Vaartkom : Van brownfield tot stadswijk


 • Centrale Werkplaatsen : Van brownfield tot stadswijk


 • Park Belle Vue : Van spoorweggeul tot stedelijk buurtpark

 • Mechelen

  Lamot : Van brownfield tot stadswijk


 • Grote Markt : Herwaardering openbaar domein stadscentrum


 • Tinelsite : Stadsherwaardering

 • Oostende

  Militair Hospitaal : Van leegstaande militair ziekenhuis tot gemengde woonplek


 • Triptiek : Van problematische plekken tot ‘stadslobby’


 • Stationsomgeving : Van dubbel station tot multimodaal stationsproject met stedelijke ontwikkeling


 • Oostende_Oosteroever : stadsvernieuwing vanuit ondernemers en bewoners

 • Roeselare

  Stationsomgeving : Herwaardering stationsomgeving

 • Sint-Niklaas

  Stationsomgeving : Van scheefgetrokken plek tot ambitieuze rambla


 • Clementwijk : Van stadsuitbreiding tot groene duurzame woonwijk

 • Turnhout

  Turnova : Van verlaten fabriekssite tot stadsdeel


 • Slim Turnhout : Van brownfield tot stadsdeel


© Copyright 2012 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Paviljoenstraat 9 – 1030 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap