Quick wins en procedureondersteunende acties
 




1. Quickwins​

Quick wins zijn snel te behalen, kleine resultaten die het project op onderdelen verbeelden (of uitwerken) en het proces niet noodzakelijk volledig moeten doorlopen. Een voorbeeld is een kleine realisatie op het terrein die een voorafname is op het eindresultaat.
 
Quick wins kunnen helpen om vertrouwen te wekken, geloofwaardigheid op te bouwen en om te motiveren tot actie. Ze leggen geen hypotheek op het totale

proces maar zijn -integendeel- procesondersteunend. dit is en vultekst om de breedte van de pagina's goed te zetten. zo worden de kolommen duidelijk zichtbaar zodat de brede afbeeldingen goed staan en gelijk worden uitgelijnd met de kolommen

Meer weten
Klik hier om naar voorbeelddocumenten te gaan
Klik hier om naar meer achtergrondinformatie te gaan

 
 2. Procesondersteunende acties
Procesondersteunende acties definiëren we op deze website als acties die nodig zijn om het proces vooruit te helpen. Ze kunnen ‘een duw geven’ aan visies en aan het proces en dus de agenda sturen.
 
Terwijl alle quick wins procesondersteunend zijn, is niet elke procesondersteunende actie te beschouwen als een quick win.
 

We definiëren procesondersteunende acties als acties:

  • die concrete, beperkte problemen oplossen
  • om het vertrouwen van actoren te winnen en draagvlak te creëren; 
  • om meer lokale of technische kennis te verwerven
  • om een experimentele voorafname te doen op het project en zo vooruitgang te boeken
  • die de visievorming kunnen ondersteunen en beïnvloeden en een directe relatie met bewoners of omwonenden leggen. 










 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap