Participatie en participatieve processen​

We definiëren participatie op deze website als ‘samen denken, samen doen, samen beslissen’. Het is in wezen het ontwikkelen van strategieën om actoren (ondermeer omwonenden, bezoekers, gebruikers, investeerders, …) voor te bereiden, te betrekken en hen toegang tot beslissingen te geven.

We beschouwen participatie en betrokkenheid in besluitvorming als een uitdagende combinatie van een divergerend en convergerend proces. Het is een collectief leerproces dat relaties en machtsverhoudingen kan veranderen en door het delen van visies, concepten en acties kan leiden tot meer kennis van alle actoren en tot meer gedeelde kwaliteit. Participatie noodzaakt evenwel dialoog, overleg, onderhandeling, beslissingen en overeenkomsten.

Meer weten

1. “burgerparticipatie in Vlaamse steden - Naar een innoverend participatiebeleid” en lees er meer over participatie en participatieve processen 

2. “burgerparticipatie in Vlaamse Steden” - Compacte versie van het rapport© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap