Stadsprojecten, complexe stadsprojecten en strategische projecten


De projecten waar deze website op focust zijn stadsprojecten (1) die zowel strategisch (2) als complex (3) zijn


1. Stadsproject ​

We definiëren een stadsproject op deze website als:
  • een strategische ruimtelijke interventie;
  • onder de regie van de lokale overheid;
  • in samenwerking met private, semi-private en andere publieke actoren;
  • complex
We beschouwen gebiedsontwikkelingen, in navolging van deze omschrijving, als een specifieke vorm van een stadsproject 
(Uit Inzet, Opzet, Voorzet, Boudry etal, 2006).

 

2. Strategisch project

Een strategisch project is een project dat inspeelt op sleutelkwesties in een gebied van strategisch belang. Strategische projecten kunnen structurele veranderingen initiëren (aangevuld met tekst laatste bullet) "in de ruimtelijke, sociaal-culturele of economische ontwikkeling" van een regio of stad, maar evengoed op buurt- of wijkniveau. Ze worden gekenmerkt door
de betrokkenheid van vele actoren, hun complexiteit en hun maatschappelijke impact. Vaak zijn het projecten met verschillende opdrachtgevers en meerdere financiers of investeerders; en lopen ze over verschillende legislaturen heen.
 

3. Complex project

Bij een complex project zijn er vele onafhankelijke actoren, kwesties, belangen en deelprojecten waardoor complexe projecten moeilijk te managen zijn.
We beschouwen stadsprojecten altijd als complexe projecten. De complexiteit van een project kan te wijten zijn aan uiteenlopende oorzaken die we samenvatten in 3 soorten complexiteit:

inhoudelijke complexiteit


 

 

bron: Coppens, cursus Procesmanagement

 

organisatorische complexiteit


 

 

bron: Coppens, cursus Procesmanagement​

 

complexiteit van het instrumentarium


 

bron: Coppens, cursus Procesmanagement
 

 

 

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap