Convergerende en divergerende processen

In complexe stadsprojecten is het een evenwicht zoeken tussen een divergerend proces waarbinnen diverse denksporen worden verkend en een convergerend proces dat leidt naar keuzes en beslissingen (Pieter Van den Broeck, Spatial planning to strategic projects (SP2SP)​).

Een divergerend (“blikverruimend”) proces is creatief, is een zoektocht naar mogelijke oplossingen en nieuwe inzichten. Het biedt de kans aan actoren om te wegen op agenda’s en machtsverhoudingen en kan ook zorgen voor inzichtverruiming, betrokkenheid en medezeggenschap.    

Het gaat om  ‘samen beslissen’ om zo tot betere oplossingen te komen.

Een convergerend (“focussend of versmallend”) proces streeft naar realisatie, actie en producten. Dergelijk proces sluit aan bij de dagelijkse realiteit en de maatschappelijke vraag om problemen op te lossen en in te spelen op behoeften. Een convergerend proces sluit zo ook beter aan bij ‘bestuurlijke wetmatigheden’ zoals begrotingen, overeenkomsten of verkiezingen.

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap