Open en gesloten processen​

Een proces dat open of gesloten is, staat voor de mate waarin belangstellenden kunnen instappen of tenminste kunnen mee spreken in het project. ‘Open’ is dus niet hetzelfde als ‘divergerend’ en ‘gesloten’ heeft dus niet dezelfde betekenis als ‘convergerend’.

Bijvoorbeeld ontwerpend onderzoek dat een divergerend proces is, kan tegelijk ook gesloten zijn als partners en deskundigen er voor kiezen om in een kleiner gezelschap beslissingen te nemen en te dialogeren.
© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap