Kwaliteitszorg in de onderzoeksfase
 

Kwaliteitszorg in deze fase betreft niet alleen de bewaking van de kwaliteit van het proces, maar ook van de kwaliteit van het project. Het gaat daarbij dus niet alleen om de kwaliteit van het proces om tot een strategisch masterplan te komen, maar ook om de kwaliteit van het strategisch masterplan zelf.

Een essentiële attitude in de onderzoeksfase is het divergerend denken, het verlaten van de begane paden en het durven tijd voorzien voor discussie, verdieping, voor het uitzetten van alternatieven en het bediscussiëren ervan. Het gaat hierbij om publiek ondernemerschap, waarbij geen vraagstukken uit de weg worden gegaan. Uiteindelijk, aan
het einde van de ​fase, moet het wel de bedoeling zijn om te convergeren en te streven naar een consensus over het strategisch masterplan. Ook tussentijds kan convergeren nodig zijn als gericht onderzoek wordt uitgevoerd. Evenwel is het een essentieel element van een kwaliteitsvol proces om, vooraleer te focussen en een strategisch masterplan als product af te leveren, eerst te divergeren en out of the box te denken.

Ondanks de vele onvoorziene omstandigheden die zich in deze fase kunnen voordoen, is het daarenboven van belang de focus te blijven richten op het conceptueel kader en er draagvlak voor te creëren.


© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap