Project en deelprojecten - procesregisseur en projectleider

1. Project en deelprojecten​

We definiëren een project op deze website als een geheel van activiteiten nodig om een bepaald resultaat te kunnen realiseren met een eenmalig karakter binnen een afgesproken scope en met een afgesproken einddatum, kost en kwaliteit. Een project wordt aangestuurd door een procesregisseur (zie Wijnen, Projectmatig werken).

We beschouwen een deelproject als een deel van een project dat in zijn geheel wordt uitgevoerd en wordt aangestuurd door een projectleider.
Dergelijk deelproject is relatief autonoom en de uitvoering kan onafhankelijk van een ander deelproject uitgevoerd worden; zelfs met een totaal andere timing en mogelijks zelfs met een andere projectleider. Omdat een deelproject altijd ‘verbonden’ blijft met het project kan het nooit volledig autonoom zijn.
 

 2. Procesregisseur en projectleider

We onderscheiden in complexe stadsprojecten 2 types projectleiders:
  • een projectleider voor het totaalproject, die we op deze website procesregisseur noemen;
  • een projectleider voor het deelproject, die we de projectleider noemen.

Hun rollen en vaardigheden zijn fundamenteel verschillend en een goede afstemming tussen beiden beschouwen we in alle fasen van het project als noodzakelijk. 

Sowieso gaan we er op deze website van uit dat de procesregisseur altijd tewerkgesteld is bij de lokale overheid; terwijl de rol van projectleider ook door een andere publieke of private partner kan opgenomen worden. In kleinere projecten kan de procesregisseur

dezelfde zijn als de projectleider; maar in complexe stadsprojecten is dit niet het geval.


meer weten
Voorbeeld van een vacature projectleider
Voorbeeld van een vacature projectregisseur

3. Samenvatting per fase

In de ene fase zal de nadruk meer liggen op de deelprojecten, in de andere fase meer op het totaalproject. Naargelang de fase zal ook de projectleiding anders ingevuld moeten worden. We vatten dit samen in onderstaande tabel:

 

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap