Samenwerking in de beheersfase: beheersdiensten nemen over
 

Als alle deelprojecten zijn gerealiseerd, is het project afgelopen en is er geen procesregisseur en projectleider meer. Het zijn de beheersdiensten van de ‘reguliere organisaties’ die het beheer van het openbaar domein, maar ook van de gebouwen, op zich nemen en aansturen. De projectorganisatie houdt in deze fase op te bestaan en de beheerstaken worden overgenomen door de reguliere organisaties.

In deze fase gaat het er om te bepalen wie (publiek, privé) wat (publiek domein, gebouwen) beheert en daarvoor het best geplaatst is.Verschillende combinaties in uitvoering en beheer zijn mogelijk:

 

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap