De initiatie- en verkenningsfase

Het begin, de initiatie, het lanceren van een idee, vaak voorafgegaan door een verkenning of scanning;

Op deze website krijgt elke  fase een identieke basisopbouw, bestaande uit (zie navigatie):
  • scope, in- en output
  • samenwerking
  • communicatie en participatie
  • kwaliteitszorg
  • instrumenten en tools
  • financiering
Hoewel dit niet in elke fase zal worden herhaald, is het uitgangspunt op deze website ook dat elke fase sowieso wordt afgesloten met een formele politieke beslissing.

Om snel te kunnen bevatten wat in welke deelrubriek te vinden is, zijn de belangrijkste aspecten en sleutelwoorden per thema samengevat in De opbouw van de projectfasen 

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap