De uitvoeringsfase

Op deze website krijgt elke  fase een identieke basisopbouw, bestaande uit:
  • scope, in- en output
  • samenwerking
  • communicatie en participatie
  • kwaliteitszorg
  • instrumenten en tools
  • financiering


 

Hoewel dit niet in elke fase zal worden herhaald, is het uitgangspunt op deze website ook dat elke fase sowieso wordt afgesloten met een formele politieke beslissing.                                                    

Om snel te kunnen bevatten wat in welke deelrubriek te vinden is, zijn de belangrijkste aspecten en sleutelwoorden per thema samengevat in de opbouw van de projectfasen. 

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap