Kwaliteitszorg van het proces in de initiatiefase: publiek entrepreneurship (‘ondernemerschap’)

Een essentiële attitude van de kwaliteitszorg in de initiatie- en verkenningsfase fase is publiek “entrepreneurship” en dus het proactief handelen om een kwestie op de agenda te krijgen. Ook omvat kwaliteitszorg in deze fase:
  • Het respecteren van de vertrouwelijkheid van de informatie die onder de initiatiefnemers en in de vele informele contacten wordt uitgewisseld.
  • Het zoeken naar (en organiseren van) een klankbord om ideeën af te toetsen of om te brainstormen. Het gaat er hierbij om zo breed mogelijk af te stemmen over standpunten, over problemen en kansen en daarbij te zoeken naar allianties en draagvlak.
  • Het waken over de gelaagdheid van een probleem door breed te denken en zo veel mogelijk invalshoeken in beeld te brengen; op basis waarvan later in het proces gericht (in functie van een doelstelling) onderzoek kan plaatsvinden.
  • Het noteren van inzichten voor jezelf, als initiator, in een logboek waarbij ook conflicten en zo veel mogelijk aspecten van de complexiteit in beeld worden gebracht. Op basis daarvan kunnen tegenstanders en allianties geïdentificeerd worden. Hierbij wordt tegelijk geïnvesteerd in het geschreven geheugen. 
  • Het formuleren van een gemeenschappelijke visie door discussie, aftoetsen, en reflectie. Daarbij vindt ook afstemming plaats over de wijze van agendering, over doorlooptijden en over mijlpalen die in de volgende fasen gehaald moeten worden.
  • De opmaak van een processchema om een proces op te zetten. Dit weliswaar in de wetenschap dat het proces kan en zal wijzigen omdat er beslissingen zullen worden genomen die het proces beïnvloeden of omdat er zich onverwachte feiten voordoen. Het is dus van belang om blijvend rekening te houden met onzekerheden en het proces stapsgewijs, met voortschrijdend uitzicht, uit te tekenen. 

  •  

    © Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap