Financiering en budgetbewaking in de uitvoeringsfase
 

   1. Scope en aandachtspunten financiering                                                                                        
In deze fase ligt de wijze van financiering vast en blijkt of de plannen tegen de vooropgestelde prijs en binnen de geplande tijd uitvoerbaar zijn en of de gecalculeerde opbrengsten feitelijk haalbaar zijn. De focus van deze fase ligt dus op de budgetbewaking. Zoals eerder aangegeven, behoort dit tot de taak van de procesregisseur.
 
Maak daartoe tijdig afspraken over de te volgen procedure en mandateer de juiste personen die direct uitvoering kunnen geven aan het meer- en minderwerk en veroorzakers (ondermeer fouten in het bestek of nieuwe wensen van de opdrachtgever) inzichtelijk kunnen maken.
   2. Financiering uitvoeringsfase                                                                                                       
Financieel gezien kost de uitvoeringsfase het meest.

Effectieve kosten hebben in de uitvoeringsfase betrekking op de uitvoering en op tijdelijke beheermaatregelen. Daarnaast zijn er studiekosten te verwachten voor de verdere verfijning van deelprojecten en uitvoeringsontwerpen.
Ook kosten voor communicatie (minder hinder) en kwaliteitsborging (kwaliteitskamer) zijn in deze fase niet te onderschatten.

Bij (Europees) gesubsidieerde projecten moet in deze fase gefactureerd worden.


© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap