Nieuwsbrief Complexe Stadsprojecten - nr. 1 - mei 2013

Nieuwe projecten

LEUVEN - Park Belle-Vue

Het Park Belle Vue is het sluitstuk van de heraangelegde stationsomgeving. Na de heropbouw van de Leuvense zijde van de sporen en de opbouw van de Kop van Kessel-Lo is dit het laatste deel van de stationsomgeving dat een metamorfose zal ondergaan tot een lang maar smal park.

>> Lees meer

GENT - Uco

In 2010 kocht de Stad Gent, via het Stadsontwikkelingsbedrijf (AG SOB), de site aan met het oog op een nieuwe economische ontwikkeling. Uit onderzoek bleek dat een aantal sociale economiebedrijven in Gent met ruimteproblemen kampt én dat de UCO-site een geschikte plek is voor een knooppunt voor sociale economie.

>> Lees meer

KORTRIJK - Overleie

De verbinding tussen de Grote Markt en het Astridpark loopt dwars door het Buda-eiland en de wijk Overleie. Deze commerciële as raakte echter gaandeweg in verval. Met de opening van de Budabrug kan Overleie volop aansluiting zoeken bij de commerciële en creatieve opleving van Buda en het stadscentrum.

>> Lees meer


Wijzigingen website

Evaluatiefase

Bij het afronden van het traject is het zinvol om het project en het gevoerde proces te evalueren en te achterhalen wat goed is verlopen en wat voor verbetering vatbaar is. Dit is zeer waardevolle informatie voor andere en toekomstige projecten. Daarom werd er voor de evaluatie een afzonderlijke fase gemaakt op de website.

>> Lees meer


Projecten evolueren

Onderstaande projectfiches hebben een belangrijke update gekregen:

ANTWERPEN - Schipperskwartier

Voor het Schipperskwartier werd een evaluatiedocument van het project en een overzicht van de succesfactoren toegevoegd.

>> Lees meer

ANTWERPEN - Scheldekaaien

De initiatiefase en realisatiefase werden vernieuwd. Er werd een overzicht toegevoegd van de verschillende deelprojecten en het definitieve masterplan is te raadplegen via de toegevoegde link naar de projectsite.

>> Lees meer

KORTRIJK - Leiewerken

De projectfiche voor de Leiewerken in Kortrijk werd volledig herschreven door de projectleider.

>> Lees meer

Onderstaande projectfiches kregen een kleine update of nieuwe gelinkte documenten:

AALST - Watertorenwijk (persartikels) / ANTWERPEN - Militair Hospitaal (communicatiemoment en contact ontwikkelaar) / ANTWERPEN - Park Groot Schijn (update uitvoeringsfase) / ANTWERPEN - Eilandje (thuis in de stad prijs) / ANTWERPEN - Groen Zuid (RUP en website) / GENT - Tondelier (projectleider, timing en update planuitwerkingsfase / GENT - Stationsomgeving (Planupdate uitwerkingsfase) / GENT - Waalse Krook (tijdslijn en update uitvoeringsfase) / GENT - Parkbos (update uitvoeringsfase en toevoegen voortgangsrapport) / GENT - Oude Dokken (nieuwsbrief) / OOSTENDE - Stationsomgeving (update uitvoeringsfase) / SINT-NIKLAAS - Clementwijk (BKP toegevoegd) / TURNHOUT - Innovatiepool (nieuwe projectleider)

 

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap