Nieuwsbrief Complexe Stadsprojecten - nr. 2 - maart 2014

Nieuwe projecten


ANTWERPEN - Ijzerlaan

In 2016 wordt de IJzerlaanbrug afgebroken om het Albertkanaal te verbreden en meer ruimte te geven aan de binnenvaart. In de plaats komt er een brug voor fietsers en voetgangers. Aan de westkant van het kanaal zal de IJzerlaan grondig veranderen.

>> Lees meerOostende - Oosteroever

De ontwikkeling van Oosteroever is een kans om de gehele oostzijde van Oostende (Oosteroever, visserij en Vuurtorenwijk) integraal te ontwikkelen. Het is een diverse woonwijk met daarin een havengebied, duinlandschap, bestaande woonwijk en herontwikkeling van een bestaand havengebied/bedrijventerrein.

>> Lees meer


Wijzigingen website


Links

De voorbije maanden inventariseerden we interessante buitenlandse stadsprojecten. Deze werden gebundeld op een afzonderlijke pagina en zijn terug te vinden onder de term ‘Links’ in de navigatie.

>> Lees meer


Projecten evolueren

Onderstaande projectfiches hebben een belangrijke update gekregen:GENK - Thor

Voor het project Thor werd de volledige fiche herwerkt. In de onderzoeksfase komt de volledige visievorming aan bod en de verschillende deelprojecten worden beschreven in de uitvoeringsfase.

>> Lees meerGENT - Waalse Krook

De uitvoeringsfase werd volledig herschreven naar de huidige stand van zaken.

>> Lees meerOOSTENDE - Stationsomgeving

Voor het project van de stationsomgeving in Oostende werd de uitvoeringsfase herbekeken.

>> Lees meer

Onderstaande projectfiches kregen een kleine update of nieuwe gelinkte documenten:

ANTWERPEN - Spoor Noord (uitvoeringsfase) / ANTWERPEN - Schipperskwartier (projectregie - websites) / ANTWERPEN - Scheldekaaien (data) / ANTWERPEN - groot Schijn (Sleutelmomenten en beheerfase) / ANTWERPEN - Eilandje (tijdslijn) / GENT - Ledeberg (tekstuele aanpassingen) / GENT - Parkbos (mijlpalen) / GENT - Oude Dokken (uitvoeringsfase) / GENT - UCO (tekstuele aanpassingen) / KORTRIJK - Overleie (uitvoeringsfase) / Leuven - Centrale Werkplaatsen (nieuwe documenten) / Mechelen - Tinelsite (onderzoeksfase en projectwebsite) / OOSTENDE - Militair Hospitaal (timing) / OOSTENDE - Triptiek (aanpassing uitbating)

 

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap