Klik op de onderstaande centrumsteden voor overzicht stadsprojecten verwerkt in deze site

Waarom deze website

Deze webstek heeft verschillende doelstellingen.
De centrumsteden hebben de voorbije jaren heel wat knowhow opgebouwd rond complexe stadsprojecten. Deze waardevolle kennis en informatie rond stadsprojecten zit echter in brokjes en beetjes verspreid. Dit draaiboek wordt een aanzet om de opgebouwde knowhow op een samenhangende manier te bundelen en te delen met alle spelers in dit domein: de centrumsteden zelf, maar ook alle steden, gemeenten, bovenlokale overheden én de private sector. Zo willen we bijdragen tot het creëren van een goed kennisplatform. Lees meer

Een intens proces ging aan deze website vooraf​

Het project kende verschillende fasen: de organisatie van vijf workshops, de redactie van het draaiboek, de opmaak van projectfiches en het verzamelen van voorbeelddocumenten uit lopende en afgeronde complexe stadsprojecten, de omzetting van het materiaal in een website, het voorleggen van het prototype aan een testpubliek en de uiteindelijke publicatie. Deze website werd zo zelf een illustratie van een participatief proces. Het doorlopen proces is samengevat in het plan van aanpak.

Hebben meegewerkt aan de realisatie

Heel veel mensen droegen op één of andere manier tijdens de totstandkoming van deze website een steen(tje) bij. We trokken lijnen tussen stedelijke projectleiders, medewerkers autonome stadsbedrijven, begeleiders conceptsubsidie stadsvernieuwing, Vlaamse ambtenaren en academici. Alle betrokkenen hebben agenda’s die goed gevuld zijn wat ons noopte tot werken aan dit project in de avonduren, na de eigenlijke dagtaak. Een woord van dank aan hen is dan ook meer dan gepast. Je vindt de namen van al die enthousiastelingen hier.

Het werk is niet af​

Deze site is een dynamisch instrument.
Regelmatig zorgen we voor een actualisatie van de website. Om te vermijden dat je in de massa informatie zelf op zoek moet naar de mogelijke wijzigingen, maken we bij elke actualisatie een nieuwsbrief maken die aangeeft wat nieuw is en welke pagina’s aangevuld/aangepast werden. Bij elke actualisatie voegen we nieuwe projecten toe en zorgen we voor een update van de projecten die al beschikbaar waren. Daarbovenop inventariseerden we de voorbije maanden interessante buitenlandse stadsprojecten. Je vindt hier​​ het overzicht.

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap