​Leeswijzer

De homepage geeft aan waarom we deze website ontwikkelden, welk proces er aan vooraf ging, wie meewerkte en hoe we deze website dynamisch willen houden.

Alvorens de website verder te exploreren, lijkt het ons aangewezen het begrippenkader door te nemen. In deze rubriek hebben we van een beperkt aantal begrippen een definitie of beknopte omschrijving opgenomen omdat ze frequent op de website voor komen én daarenboven essentieel zijn om de inhoud en opbouw van de website goed te kunnen begrijpen.

Een sitemap van de website vind je hier.

Je kan de kern van de website op verschillende manieren lezen: via de projectfiches, via de projectfasen of met de zoekfunctie.

1. Via de projectfiches

Als je klikt op één van de steden op de homepage, krijg je telkens 8 projecten weergegeven in tumbnails. De stad van je keuze staat altijd bovenaan de pagina.   De pagina wordt verder aangevuld met de projecten van de stad die alfabetische volgt.

We selecteerden voor elk van de centrumsteden een aantal stadsprojecten die op één of meerdere aspecten innovatief en/of inspirerend zijn. Voor elk van die projecten werd een projectfiche opgesteld.

Deze bevat een overzicht van de voornaamste spelers en de diverse deelprojecten, de contactgegevens van de projectleider en een synthetische beschrijving van het projectverloop. Aan die projectfiche zijn ook de voorbeelddocumenten van het betrokken stadsproject gelinkt.

Overzicht van de projectfiches

2. Via de projectfase

Hoewel het om een iteratief proces gaat, onderscheiden we op deze website - vanuit een ‘theoretische logica’ – verschillende stappen die we als “fasen” definiëren. We gaan er op deze website ook van uit dat de verschillende fasen niet op zichzelf staan doordat de output van de eerste fase tegelijk de input voor de volgende fase is. Elke fase eindigt met een besluit waarbij de bevoegde actoren een expliciete uitspraak doen over de bereikte resultaten en hun akkoord geven over het vervolgtraject.

De betekenis van de verschillende fasen kan u hier vinden.
In de navigatie Op deze site worden volgende fasen onderscheiden:

 1. Initiatie- en verkenningsfase
 2. Onderzoeksfase
 3. Planuitwerkingsfase
 4. Uitvoeringsfase
 5. Beheersfase

Vervolgens heeft elke fase een identieke basisopbouw bestaande uit:

 1. Scope, in- en output
 2. Samenwerking
 3. Communicatie en participatie
 4. Kwaliteitszorg
 5. Instrumenten en tools
 6. Financiering

Hoewel dit niet in elke fase zal worden herhaald, is het uitgangspunt op deze website ook dat elke fase sowieso wordt afgesloten met een formele politieke beslissing.

Dit geeft volgend totaaloverzicht:

Initiatie- en verkenningsfase Onderzoeksfase Planuitwerkingsfase Uitvoeringsfase Beheersfase
Scope, in- en output
Samenwerking
Communicatie en participatie
Kwaliteitszorg
Instrumenten en tools
Financiering

3. Via de 'Aspecten'

De informatie in de verschillende projectfasen kan ook gestructureerd worden per "aspect". Zo krijgt u een overzicht van elk aspect doorheen de verschillende projectfasen. Ook hier is is de onderverdeling louter theoretisch.

Voor deze benadering kunnen de rijen en kolommen in het bovenstaande totaaloverzicht in de andere richting gelezen worden (rijen en kolommen omwisselen)

4. Via de zoekfunctie

Je kan via ‘zoeken op deze site’ (rechts bovenaan de homepage) zoektermen invoeren, je krijgt dan een overzicht van alle plaatsen waar de ingegeven zoekterm te vinden is.

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap