Scope, in- & output van de beheersfase


   1. Scope: blijvende kwaliteitscontrole en monitoring na uitvoering                                                            

Een goed beheer bevestigt de ambities die in de vorige fasen zijn voorop gesteld en zorgt voor het behoud van het conceptueel kader zoals vastgelegd in het strategisch masterplan, en van de kwaliteit ervan, nadat het ontworpen en uitgevoerd werd. Het betreft een blijvende kwaliteitscontrole en monitoring na uitvoering en dit vanaf de voorlopige oplevering van het eerste deelproject.

Beheer kan eng of ruim geïnterpreteerd worden. In enge zin is beheer enkel gericht op onderhoud, opkuis en herstellingen. In brede zin kan het ook gaan over toezicht, veiligheid en sociaal beheer.

We onderscheiden volgende ‘beheersdomeinen’ voor het beheer van het openbaar domein en van gebouwen:
  • OOR: Onderhoud, Opkuis en Reparatie;
  • Toezicht;
  • Sociaal beheer;
  • Communicatie (over het parkreglement, veiligheidsvoorschriften);
  • Coördinatie; 
  • Verkeersveiligheid (aansluitingen naar het park toe, oversteekplaatsen);
  • Onderhoud van gebouwen, standbeelden of andere installaties in de publieke ruimte, monumenten; Bedrijventerreinmanagement (BTM) op bedrijventerreinen.

   2. Input: een gerealiseerd (deel)project                                                                                                
De beheersfase is de laatste fase in het proces. De vraag “hoe beheren” staat centraal, het project en/of de deelprojecten zijn gerealiseerd en in
gebruik. Nadenken over beheer begint vroeger in het proces: de basis is het beheersplan dat in de planuitwerkingsfase is opgemaakt.
   3. Output: een (deel)project dat blijvend zijn ambities kan waarmaken                                                    
De output van de beheersfase is een (deel)project dat zijn ambities blijvend kan waarmaken. Het (deel)project slaagt er in om langdurig te bestaan

zoals het geconcipieerd is in het strategisch masterplan en in het uitvoeringsontwerp.

© Copyright 2018 IV Kenniscentrum Vlaamse Steden – Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel – info@complexestadsprojecten.be | Sitemap